bao hiem xa hoi

Tiền ăn trưa có tính vào tiền lương đóng bảo hiểm xã hội?

Tại Công văn số 11/BHXH-KH ngày 5-4-2016 do Đại tá Nguyễn Hữu Đường, Trưởng phòng Kế hoạch-Tổng hợp ký trả lời, như sau:

Theo Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29-12-2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc; Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16-11-2015 hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12-1-2015 thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được quy định như sau:

1.Tiền lương tháng đóng BHXH

Từ ngày 1-1-2016 đến 31-12-2017, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương. Trong đó phụ cấp lương là các khoản để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như phụ cấp chức vụ, chức danh, phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

bao hiem xa hoi

Từ ngày 1-1-2018 trở đi, tiền lương đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương như trên và các khoản bổ sung khác. Các khoản bổ sung khác xác định được mức tiền lương cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương. Các khoản bổ sung khác không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.

2.Tiền ăn trưa có được tính vào tiền lương đóng BHXH không?

Tại Khoản 3, Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định rõ: Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác như tiền thưởng, tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại…

Như vậy, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc sẽ không bao gồm tiền ăn trưa của người lao động.

Nguồn tin:thuvienphapluat.vn

0 phản hồi

Để lại lời nhắn

Muốn tham gia các cuộc thảo luận? Hãy đóng góp!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


*