hoi-dap-bhxh

Không quy định người lao động phải tự đóng 100% tiền BHXH

Câu hỏi:

Tôi là cán bộ hợp đồng không thời hạn của Trung tâm Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội, được trả lương theo bảng lương. Năm 2016, tôi được cử đi học nghiên cứu sinh tại Liên bang Nga diện hiệp định theo quyết định cử đi học của Đại học Quốc gia Hà Nội và quyết định cử đi học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong thời gian đi học tôi vẫn được hưởng 40% lương. Tuy nhiên, tháng 3/2017 Trung tâm tôi giải thể và đơn vị tôi công tác được sát nhập về Trung tâm Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. Từ khi về đơn vị mới thì Trung tâm đã không trả 40% lương và không đóng BHXH cho tôi, nếu tôi muốn đóng BHXH không bị đứt quãng thì phải tự trả tiền và đơn vị đóng hộ. Tôi muốn hỏi, Trung tâm tôi làm vậy có đúng không? Tại sao tôi được cử đi học mà không được hưởng bất kỳ chế độ gì?

hoi-dap-bhxh

Câu trả lời:

BHXH Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 85, Khoản 1 Điều 86 Luật BHXH năm 2014; Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được cử đi học tập, thực tập, công tác trong và ngoài nước mà vẫn hưởng tiền lương ở trong nước thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc theo quy định. Hàng tháng, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bằng 18% trước ngày 1/6/2017 và từ ngày 1/6/2017 bằng 17,5% quỹ tiền lương tháng và trích 8% tiền lương tháng của người lao động để đóng cùng một lúc vào quỹ BHXH theo quy định.

Trường hợp đơn vị cử bà đi học tập tại nước ngoài là Trung tâm Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội bị giải thể và sáp nhập vào Trung tâm Phát triển Đại học Quốc Gia Hà Nội tại Hòa Lạc, không trả lương cho bà nằm ngoài quy định của pháp luật về BHXH, không thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam.
Do bà không được hưởng tiền lương nên không có căn cứ để trích nộp BHXH. Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định người lao động được tự đóng BHXH bắt buộc bao gồm phần thuộc trách nhiệm đóng của đơn vị. Vì vậy, việc đơn vị hướng dẫn bà tự đóng BHXH bắt buộc bao gồm phần thuộc trách nhiệm đóng của đơn vị là không có cơ sở.

Nếu bạn muốn đăng ký bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp thì hãy vào http://chukysovnpt.com.vn xem chi tiết bảng giá mới nhất nhé!

Nguồn tin: https://baohiemxahoi.gov.vn

0 phản hồi

Để lại lời nhắn

Muốn tham gia các cuộc thảo luận? Hãy đóng góp!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


*