Bài viết

phan-mem-ivan

Tờ khai Bảo hiểm xã hội điện tử điều chỉnh số sổ BHXH do đơn vị cung cấp sai hoặc điều chỉnh số sổ tạm về chính thức

Hướng dẫn kê khai bảo hiểm xã hội điện tử để điều chỉnh số sổ bảo hiểm xã hội bị cấp sai hoặc điều chỉnh số sổ tạm về chính thức (mẫu 01a-TBH) Nhập danh sách lao động đề nghị cấp mới/cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT Các bước thực hiện
Hướng Dẫn Đăng Ký Bảo Hiểm Xã Hội Điện Tử

Tờ khai bảo hiểm xã hội điện tử thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK2-TS, 01 bản/người)

Hướng dẫn kê khai bảo hiểm xã hội điện tử để thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (mẫu 108-TK2-TS) Tờ khai thay đổi thông tin người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN với các trường hợp đã từng tham gia BHXH và đã có sổ BHXH Các bước thực hiện
logo 1

Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT đối với người đã có sổ bảo hiểm xã hội từ tỉnh khác chuyển về (mẫu TK02-TS, 01 bản/người)

Hướng dẫn kê khai bảo hiểm xã hội điện tử bằng Ivan theo mẫu TK02-TS đối với người đã có sổ bảo hiểm xã hội từ tỉnh khác chuyển về Tờ khai thay đổi thông tin người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN với các trường hợp đã từng tham gia BHXH và đã có sổ BHXH Các bước thực hiện