Bài viết

huong-dan-bhxh

Hướng dẫn thủ tục thu hồ sơ Bảo Hiểm Xã Hội

Phần 1 chúng tôi đã hướng dẫn các bạn về các thủ tục hồ sơ đăng ký bảo hiểm xã hội. Phần 2 sẽ tiếp tục hướng dẫn thủ tục thu bảo hiểm xã hội nhé. Bạn có thể tham khảo bảng giá dịch vụ bảo hiểm xã hội điện tử của chúng tôi Phần 2: Thủ Tục Thu bảo hiểm Xã Hội Điện tử I. Phiếu giao nhận hồ sơ bảo hiểm xã hội

Trang