Bài viết

van ban huong dan

Hồ sơ giải quyết chế độ tai nạn giao thông, bệnh nghề nghiệp cho người tham gia bảo hiểm xã hội (mẫu 604)

Văn bản đề nghị giải quyết TNLĐ của người sử dụng lao động theo mẫu 5A-HSB (Bản chính) Hướng dẫn kê khai bảo hiểm xã hội điện tử bằng Ivan theo mẫu 5A-HSB Khai thông tin của người lao động xác nhận nghỉ đẻ hoặc chăm sóc con ốm đau. Các bước thực hiện
logo 1

Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT đối với người đã có sổ bảo hiểm xã hội từ tỉnh khác chuyển về (mẫu TK02-TS, 01 bản/người)

Hướng dẫn kê khai bảo hiểm xã hội điện tử bằng Ivan theo mẫu TK02-TS đối với người đã có sổ bảo hiểm xã hội từ tỉnh khác chuyển về Tờ khai thay đổi thông tin người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN với các trường hợp đã từng tham gia BHXH và đã có sổ BHXH Các bước thực hiện
huong-dan-bhxh

Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT đối với người tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu (Mẫu số TK1-TS, 01 bản/người)

Hướng dẫn tạo tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu (Mẫu TK01-TS)

Để người lao động lần đầu tham gia bảo hiểm xã hội khai các thông tin liên quan đến nhân thân, tiền lương khi đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN hoặc chỉ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc tham gia BHYT và cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ BHYT

Xem thêm