Hướng Dẫn Đăng Ký Bảo Hiểm Xã Hội Điện Tử

Tờ khai bảo hiểm xã hội điện tử thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK2-TS, 01 bản/người)

Hướng dẫn kê khai bảo hiểm xã hội điện tử để thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (mẫu 108-TK2-TS)

Tờ khai thay đổi thông tin người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN với các trường hợp đã từng tham gia BHXH và đã có sổ BHXH

Các bước thực hiện

Tờ khai bảo hiểm xã hội điện tử thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK2-TS, 01 bản/người)

Số định danh(04) là số sổ BHXH

Chọn người lao động trong cột Họ và tên(03) để đưa thông tin vào danh sách yêu cầu thay đổi thông tin

Thêm dòng thì nhấn phím Insert

Xóa dòng thì chọn dòng cần xóa và nhấn phím F11

Nạp dữ liệu(F8): nhấn vào đây hoặc phím F8, để đưa dữ liệu từ file excel vào tờ khai bảo hiểm xã hội điện tử TK02-TS.

Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, BHYTđối với người tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu (Mẫu số TK1-TS, 01 bản/người)

Chọn file excel trên máy rồi nhấn nút Tải dữ liệu.

Làm mới(Esc): nhấn vào đây hoặc phím Esc để xóa sạch thông tin đang nhập trên tờ khai bảo hiểm xã hội điện tử TK02-TS, thao tác này vẫn không làm thay đổi thông tin đã lưu trữ trong hệ thống ở kỳ kê khai hiện tại.

Xóa(F3): nhấn vào đây hoặc phím F3 để xóa toàn bộ thông tin trên tờ khai bảo hiểm xã hội điện tử TK02-TS và thông tin đã lưu trong hệ thống ở kỳ kê khai hiện tại.

Ghi(F5): nhấn vào đây hoặc phím F5 để ghi thông tin hiện có trên tờ khai bảo hiểm xã hội điện tử TK02-TS vào trong hệ thống.

Đóng(F12): nhấn vào đây hoặc phím F12 để thoát ra khỏi màn hình nhập thông tin cho tờ khai bảo hiểm xã hội điện tử TK02-TS.

0 phản hồi

Để lại lời nhắn

Muốn tham gia các cuộc thảo luận? Hãy đóng góp!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


*