HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ- IVAN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ- IVAN

BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ HƯỚNG DẪN CHO KHÁCH CÁCH SỬ DỤNG

I. HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP PHẦN MỀM KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI TRỰC TRUYẾN VNPT

  • NSD khởi động phần mềm từ biểu tượng ngoài màn hình, chương trình sẽ hiển thị form đăng nhập

Tên đăng nhập: Được tạo khi NSD đăng ký trên trang http://vnpt-bhxh.vn

Mật khẩu: Được gửi về mail cho NSD khi đăng ký

Quên mật khẩu: Khi người sử dụng quên mật khẩu đăng nhập, khi click thì sẽ hiện thị form  xác nhận và chương trình sẽ tự động reset mật khẩu và gửi vào mail mà NSD đã đăng ký trên trang http://vnpt–bhxh.vn

IP máy chủ: Hiển thị IP của máy chủ

II.         HƯỚNG DẪN KHAI THÔNG TIN HỆ THỐNG

1.      Khai báo thông tin đơn vị

  • Khai báo thông tin chung

Sau khi NSD đã đăng nhập thành công, NSD có thể sửa các thông tin  đã đăng ký trên trang http://vnpt-bhxh.vn

NSD vào menu Thông tin hệ thống/Thông tin đơn vị/Thông tin chung

Khi thưc hiện sửa NSD nhấn nút   hoặc F2 trên bàn phím để thực hiện sửa đổi các thông tin đã khai

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ- IVAN

Dấu (*):

Thông tin bắt buộc nhập

[Sửa (F2)]:

Sửa các thông tin đã khai trước đó

[Lưu (F5)]:

Lưu các thông tin đã sửa

[Bỏ qua (Esc)]:

Bỏ qua thao tác đã chọn, quay ra màn hình xem thông tin

[Thoát (F12)]:

Đóng màn hình giao diện của Thông tin đơn vị, quay ra màn hình chính

  • Mã đơn vị: Thông tin bắt buộc, click chuột để nhập thông tin Mã đơn vị

:

Lưu thông tin mã đơn vị

:

Đóng màn hình nhập thông tin đơn vị

  • Thông tin cơ quan quản lý

Mục đích: Khai báo các thông tin giao dich với cơ quan quản lý: Cơ quan BHXH và Cơ quan quản lý lao động

NSD vào menu Thông tin hệ thống/Thông tin đơn vị/Thông tin cơ quan quản lý

Thông tin giao dịch với cơ quan BHXH:

Nhập các thông tin về cơ quan bảo hiểm quản lý của NSD

Thông tin giao dịch với cơ quan quản lý lao động:

Nhập các thông tin về cơ quan quản lý lao động

[Sửa (F2)]:

Sửa các thông tin đã khai trước đó

[Lưu (F5)]:

Lưu các thông tin đã khai hoặc sửa

[Bỏ qua (Esc)]:

Bỏ qua thao tác đã chọn, quay ra màn hình xem thông tin

[Thoát (F12)]:

Đóng màn hình giao diện của Thông tin đơn vị, quay ra màn hình chính

  • Khai báo thông tin viết hóa đơn

Mục đích: Khai các thông tin của NSD để  hiển thị trên hóa đơn

NSD vào menu Thông tin hệ thống/Thông tin đơn vị/Thông tin xuất hóa đơn

Dấu (*):

Thông tin bắt buộc nhập

Thông tin viết hóa đơn:

Khai báo các thông tin đê viết hóa đơn tài chính: Tên đơn vị, MST, địa chỉ, số tài khoản ngân hàng

:

Thực hiện lấy các thông tin viết hóa đơn từ Thông tin chung

Thông tin người liên hệ hóa đơn:

Khai báo các thông tin của người liên hệ hóa đơn

[Sửa (F2)]:

Sửa các thông tin đã khai trước đó

[Lưu (F5)]:

Lưu các thông tin đã khai hoặc sửa

[Bỏ qua (Esc)]:

Bỏ qua thao tác đã chọn, quay ra màn hình xem thông tin

[Thoát (F12)]:

Đóng màn hình giao diện của Thông tin đơn vị, quay ra màn hình chính

2.      Hướng dẫn khai, thay đổi thông tin tài khoản

Mục đích: Tra cứu thông tin tài khoản của NSD bao gồm tên đăng nhập, tên đơn vị, thông tin gói sản phẩm: Tên; thời hạn.

NSD vào menu Thông tin hệ thống/Thông tin tài khoản

  • Thay đổi thông tin tài khoản:

Các thông tin có thể thay đổi:

Mật khẩu đăng nhập, họ tên và Email

 :

Thực hiện lưu thay đổi

:

Đóng lại giao diện thay đổi và không lưu

3.      Tùy chỉnh mail server

Mục đích: Thực hiện khai báo mail của NSD dùng để thực hiện trình ký các tờ khai bảo hiểm đã hoàn thành

NSD vào menu Thông tin hệ thống/Thông tin đơn vị/Tùy chỉnh mail server

Địa chỉ email gửi:

Địa chỉ email của người làm để gửi các tờ khai đã làm lên lãnh đạo trình ký

Địa chỉ email server:

Địa chỉ server của email gửi

Tên đăng nhập:

Tên đăng nhập mail gửi

Mật khẩu:

Mật khẩu đăng nhập của mail gửi

Lưu:

Lưu các thông tin đã khai báo

Đóng:

Đóng form Tùy chỉnh mail server và quay ra màn hình chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 phản hồi

Để lại lời nhắn

Muốn tham gia các cuộc thảo luận? Hãy đóng góp!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


*