Trong phần tính năng của token là ký cả thuế, hải quan và bảo hiểm, tại sao phải mua thêm ivan?

Token có tính năng nêu trên, nhưng để ký được BHXH thì phải có thêm ivan, ivan có chức năng làm tờ khai và nộp tờ khai, còn token có tính năng là ký tờ khai.

0 phản hồi

Để lại lời nhắn

Muốn tham gia các cuộc thảo luận? Hãy đóng góp!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


*