hoi-dap-bhxh

Một người có được cùng lúc sử dụng hai thẻ BHYT không?

Câu hỏi:

Tôi là người dân tộc thiểu số được cấp thẻ BHYT miễn phí. Hiện đang công tác trong ngành viễn thông vẫn phải đóng BHYT tại nơi làm việc cùng tỉnh. Như vậy tôi luôn có 2 thẻ BHYT đều có hiệu lực như nhau, trước đây khi tôi đi học Đại học có thẻ rồi tôi chỉ cần photo nộp lại trường không cần đóng BHYT, vậy giờ tôi trả lại 1 thẻ BHYT như thế nào, có được miễn không phải nộp BHYT tại nơi công tác không?

Câu trả lời:

BHXH Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật BHYT sửa đổi thì trường hợp 1 người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.

hoi-dap-bhxh

Trường hợp của bà Quyên là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn và đang làm việc tại doanh nghiệp viễn thông, theo thứ tự quy định tại Điều 12 của Luật BHYT sửa đổi bổ sung thì bà thuộc đối tượng tham gia BHYT theo nhóm người lao động và người sử dụng lao động.

Đề nghị bà thông báo cho UBND cấp xã nơi bà đang cư trú để không cấp thẻ BHYT cho bà theo đối tượng người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện–xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn nữa.

Nếu bạn muốn đăng ký bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp thì hãy vào http://chukysovnpt.com.vn xem chi tiết bảng giá mới nhất nhé!

0 phản hồi

Để lại lời nhắn

Muốn tham gia các cuộc thảo luận? Hãy đóng góp!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


*