Entries by admin

Hồ sơ giải quyết chế độ tai nạn giao thông, bệnh nghề nghiệp cho người tham gia bảo hiểm xã hội (mẫu 604)


Văn bản đề nghị giải quyết TNLĐ của người sử dụng lao động theo mẫu 5A-HSB (Bản chính)

Hướng dẫn kê khai bảo hiểm xã hội điện tử bằng Ivan theo mẫu 5A-HSB

Khai thông tin của người lao động xác nhận nghỉ đẻ hoặc chăm sóc con ốm đau.

Các bước thực hiện

Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT đối với người đã có sổ bảo hiểm xã hội từ tỉnh khác chuyển về (mẫu TK02-TS, 01 bản/người)


Hướng dẫn kê khai bảo hiểm xã hội điện tử bằng Ivan theo mẫu TK02-TS đối với người đã có sổ bảo hiểm xã hội từ tỉnh khác chuyển về

Tờ khai thay đổi thông tin người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN với các trường hợp đã từng tham gia BHXH và đã có sổ BHXH

Các bước thực hiện

Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT đối với người tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu (Mẫu số TK1-TS, 01 bản/người)


Hướng dẫn tạo tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu (Mẫu TK01-TS) Để người lao động lần đầu tham gia bảo hiểm xã hội khai các thông tin liên quan đến nhân thân, tiền lương khi đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN hoặc chỉ […]

Xem thêm

Sửa đổi luật BHXH được thông qua


Luật BHXH sử đổi đã được thông qua và sẽ áp dụng từ ngày 01/01/2016. Bà Trần Thị Thúy Nga, Vụ trưởng Vụ BHXH, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, việc sửa đổi một số điều khoản trong Luật BHXH là để có sự công bằng, bình đẳng cho các đối tượng tham gia, quyền về an sinh xã […]

Xem thêm

VNPT – Nhà cung cấp dịch vụ I-VAN lớn nhất


Hiện tại VNPT đang là nhà cung cấp dịch vụ I-VAN lớn nhất trên cả nước. Dịch vụ bảo hiểm xã hội của VNPT hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp... một cách toàn diện, tin cậy, tức thì, an toàn và minh bạch. Hơn nữa, toàn bộ các giao dịch BHXH sẽ được thực hiện trên nền điện tử, vì vậy nó có giá trị pháp lý tương đương với những thủ tục hồ sơ truyền thống, được Bảo hiểm xã hội Việt Nam công nhận.