Entries by admin

Quy định cấp lại sổ BHXH


Nội dung câu hỏi: Kính thưa Cơ quan BHXH! Vào ngày 20-3-2017, trường tôi có đưa phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH. Phần: nội dung đề nghị điều chỉnh, tôi đã quên điều chỉnh số chứng minh nhân dân cũ là: 171331540, sang số chứng minh nhân dân đang dùng là: 250798913, cấp ngày […]

Xem thêm