slide1-bao-hiem-xa-hoi-dien-tu
slide-bao-hiem-xa-hoi
bao-hiem-xa-hoi-dien-tu

Giới thiệu

BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ- IVAN LÀ GÌ?

I-VAN là tên viết tắt của dịch vụ bảo hiểm xã hội điện từ (BHXH), bao gồm: đăng ký kê khai BHXH, quản lý thông tin đơn vị, lập hồ sơ BHXH, BHYT, BHTN, kết xuất báo cáo, ký số, gửi tờ khai và xem kết quả giao dịch.

Đơn vị đăng ký sẽ được cung cấp user và pass đăng nhập vào hệ thống để sử dụng phần mềm ivan này. 

GÓI 1 NĂM- SỬ DỤNG 18 THÁNG

Đơn vị dưới 100 người: 550.ooo đ

đơn vị từ 100- 1000 người: 880.000đ

Tặng thêm 6 tháng sử dụng

BẢNG GIÁ BHXH

GÓI 2 NĂM- SỬ DỤNG 33 THÁNG

Đơn vị dưới 100 người: 880.ooo đ

đơn vị từ 100- 1000 người: 1.408.000đ

Tặng thêm 9 tháng sử dụng

BẢNG GIÁ BHXH

GÓI 3 NĂM- SỬ DỤNG 48 THÁNG

Đơn vị dưới 100 người: 1.045.ooo đ

đơn vị từ 100- 1000 người: 1.672.000đ

Tặng thêm 12 tháng sử dụng

BẢNG GIÁ BHXH

© Copyright - baohiemxahoidientu.net
enfoldwplk